top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJoke Gerritsen

Privacyverklaring

Bijgewerkt op: 18 nov. 2019

van Gevoelskracht, Praktijk voor Haptotherapie, Joke Gerritsen


Dossier


Met betrekking tot je privacy zal ik uiterst zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is tevens mijn wettelijke plicht, vastgelegd in de WGBO. In het dossier worden gegevens vastgelegd omtrent je persoonlijke, psychische en medische situatie en gegevens over de haptotherapeutische behandelingen. Als jouw behandelend haptotherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Dit gebeurt alleen wanneer ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming heb.


Uitwisseling informatie


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook in de volgende situaties gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld in samenwerkingssituaties met andere behandelaars, bij afronding van de haptotherapie of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Enkel in overleg en met toestemming van jou.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie en supervisie.


Bewaartermijn


Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Vijftien jaar na afronding van de therapie, zal ik het dossier vernietigen.


Geheimhouding


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen (waarbij er ernstige schade in het geding is voor jou als zorgvrager of voor anderen) geeft de wet het recht om zonder jou toestemming informatie te verstrekken. In een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.


Privacy op de zorgnota


Een deel van de persoonlijke (administratieve) gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens verzekerde

  • Geboortedatum en verzekerdennummer van verzekerde.

  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

  • Omschrijving behandeling haptotherapie

  • Omschrijving behandelcode ofwel prestatiecode 24602 (opgesteld door de zorgverzekeraar)

  • Kosten van de behandeling

Enkel ik en mijn accountant hebben toegang tot de financiële administratie.


De facturen verstuur ik digitaal en worden versleuteld met een wachtwoord (dat wij vooraf afspreken) zodat alleen jij de factuur kan openen.


Klachtrecht beroepsvereniging


Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dit uiteraard altijd met mij bespreken. Er is ook een klachtrecht geregeld door de beroepsvereniging:

81 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page