top of page

Relatietherapie

Als je de verbinding met elkaar kwijt bent, uit zich dat vaak in irritatie, verwijten en ruzie. Mogelijk verwijten jullie allebei de ander het aandeel dat hij of zij daar in heeft. Of trek je je juist terug in jezelf. Vaak is het gemakkelijker aan te geven wat de ander niet goed doet, dan te voelen welk verlangen er bij jou onder schuil gaat. 

 

Haptonomische relatiebegeleiding heeft als doel om jullie beiden in contact te brengen met je eigen verlangens, wensen en emoties om van daaruit weer verbinding met de ander te maken. We gebruiken het inmiddels gangbaar geworden strijdpatroon, om zicht te krijgen op jullie interactie. Wat is de boodschap naar elkaar? Welke emotie komt daarmee naar buiten? Welk effect heeft dat op de ander? Welk verlangen ligt er onder? En misschien ook; welke oude pijn wordt geraakt? 

 

Ik zal als begeleider nooit voor de een of de ander zijn, maar voor jullie beider relatie. Soms heeft de een even meer werk te verzetten en soms wordt de ander juist meer aangesproken. Maar om de relatie weer tot bloei te brengen, is commitment en inzet van jullie beiden nodig. 

 

We gebruiken kennis en methodieken uit onder andere de haptonomie, geweldloze communicatie en EFT. Wanneer jullie hulpvraag niet zozeer ontstaat uit ruzie, maar meer vanuit een verlangen de relatie te verdiepen, kan ook de Argentijnse Tango ingezet worden. Niet als doel, maar als middel. 

 

Soms wordt gaandeweg het proces duidelijk dat er geen liefdevolle toekomst voor jullie samen meer is. Dan nog kan het goed zijn om in de veiligheid van de therapiekamer, zaken uit te spreken en zicht te krijgen op je eigen aandeel in het geheel. Je neemt jezelf immers mee in elke (liefdes)relatie die je aangaat. 

bottom of page